Slovensko
Ne že by taky Juro Corgoň bohatým bral a chudým daval, ale vždy se zastaval ukřivděných a bránil obecné blaho. Prostě hrdina. Tady však končí veškerá podobnost s Jurou Janošíkem. Juraj Corgoň byl mistr kovář, který podle pověsti zachránil Nitru před utokem Turků. I když patřil ke svobodným měšťanům Horního města nitranského, v zasadě to byl - dneska bychom řekli demokrat a vlastenec. Když například hrozilo zbourání Dolního města kvuli lepšímu opevnění privilegovaného horního města proti Osmanům, do mistních dějin se zapsala Corgoňova věta: "Dolní město si nedame!" (pozn.Admin: Pivovar v Nitře byl uzavřen a vyroba piva byla přesunuta do pivovaru Hurbanovo) zdroj: corgon.sk
Historický výzkum začátků vaření piva na uzemí Gemera, podle kterého je pojmenované dnešní pivo nas přesvědčí o bohaté tradici vaření piva v každe větší obci. V samotné Rimavské Sobote uvidíme dodnes nejstarší zachovanou listinu s příjmy městského pivovaru z roku 1692. Známá je i smlouva z roku 1790 a pronajmu chmelnice,městského pivovaru a hospody. Na tradice pivovarnictví v teto oblasti navazal až v roce 1965 nově vybudovaný pivovar Gemer v Rimavske Sobote a patří mezi nejmladší pivovary na Slovensku. (pozn.Admin: Nyní ve vlastnictví spol. Heineken Slovensko. Pivovar uzavřen a vyroba přesunuta do pivovaru Hurbanovo) zdroj: sahp.szm.sk
V roce 1501 žádá rada a rychtář města Banská Bystrica Vladislava II. o udělení nového městského privilegia. Teto žadosti bylo vyhověno později za vlády panovníka Ludovíta II. privilegiem ze 7.srpna 1524. Do udělení privilegia se s povolením městské rady vaří světlé pšeničné pivo. Prví zmíňka o balení piva do lahví pochází z roku 1516. Vaření piva v Banské Bystrici bylo velmí rozšířené v 17.století. V krátkém období vzniklo víc jak 80 pivovarů. Nebyli to však prumyslové pivovary v dnešní podobě. O rozvoji pivovarského cechu svědčí "Artikuly pivovarnických mistrů", vydané v 20 článcích roku 1636.
O prumyslové výrobě piva v Baňské Bystrici je možné mluvit až po rozpadu cechovnho systemu v druhé polovině 19.století.
Podle archivních dokumentů byl v roce 1871 vybudovaný nový městský pivovar na dnešním Moyzesovem naměstí. Zvlaštností tohoto pivovaru bylo, že části pivovaru nebyly na jednom místě. Součásti pivovaru byly i 3 jezera, ve kterých se v zimě dodělával led. Zařízení bylo zastaralé a všechny práce se dělaly ručně. Ročně se vyrobilo okolo 5 000 hl piva.
Na tradicích piva "Zlatopramen" se postavil nový moderní pivovar v Radvani - Kralové a dostal jméno Urpín. zakladní kámen byl položen v roce 1968 a po 3 letech vystavby byl uveden do provozu nový zavod s kapacitou 350 000 hl ročně.
Novodobá historie pivovaru se spojuje s celkoou obnovou společnosti a uvedením nové značky piva Urpiner na trh. Nazev Urpiner je odvozený od vrchu Urpín, který představuje přírodní dominantu Banské Bystrice a davá nezaměnitelný charakter celému regionu.
zdroj: urpinbb.sk
logo Šariš
zatím nedostupné
Pivo se v oblasti Šariše vařilo pravděpodobně už od časů ranného středověku. Šarišský pivovarnický cech ve svojí cechovní listině z roku 1506 zdurazňuje, že pivovarníci z tohoto kraje tu vyraběli pivo odpradávna. V 16. a 17. století mělo až 73 domů právo vařit pivo. Na kopci města Velký Šariš se na jihozapadních svazích pěstoval dokonce i chmel.
Na tuto tradici se navazalo v roce 1964 začátkem vystavby nového pivovaru. První varku v šarišském pivovaru navařili 26.května 1967. bylo to světlé pivo Šariš 10% a první den se uvařilo 260 hl. Až o 4 měsíce později se začalo vařit i světlé pivo Šariš 12%, které se stalo pýchou šarišského pivovaru. na začátku pusobení pivovaru byla roční produkce okolo 600 tisíc hektolitrů. Pivo Šariš svojí kvalitou uspokojilo i nejnaročnější pivaře a zařadilo se na špici mezi slovenskými pivy. Po pěti rocích fungování se pivovar Šariš stal nejlepším pivovarem na Slovensku a Šariš bylo první slovenské pivo, které šlo na export.
zdroj: pivovarytopvar.sk
logo Topvar
zatím nedostupné
První zmíňka o pivovarnictví v topolčanském regionu se nachází v listině uherského krále Ladislava IV. z roku 1274. Ta se zmiňuje o pivovarnících vyrábějících a odevzavajících tzv. marcové pivo z okolí Topolčan. Sedmsetroční tradice vaření piva v regionu, dobré klimatické podmínky, kvalitní voda a vyznamná oblast pro pěstování sladovnického ječmene a chmelu, to všechno předurčilo regon pro stavbu pivovaru v období, kdy se na Slovensku moderní pivovarnictví rozvíjelo zavratným tempem. 1.května 1964 mohli tehdejší funkcionaři potěšit oslavující lid na naměstí v Topolčanech: pivem z nověvybudovaného pivovaru. vlastně až do roku 1989 byl pivovar zavodem narodního podniku Slovenské sladovny Trnava. Slad se začal vyrabět v Topolčanech tři roky pred prví varkou piva. sladovna s roční kapacitou okolo 17 tisíc tun sladu se stavěla v letech 1958 - 1961 a od te doby plně zabezpečuje potřeby pivovaru.Část sladu se také exportuje.
V roce 1993 uskutečnila firma ZVÚ Hradec Kralové kompletní přestavbu "srdce pivovaru" s využitím svých nejmodernějších technologii i technologií předních evropských vyrobců. varna je schopná dodat denně 8 varek, každou o objemu 450 hl, v nepřetržitém provozu. Varna je v automatickém režimu, plně ovládaná počítačem z velína.
V roce 1969 ziskalo tehdy bezejmenné topolčanské pivo nazev topvar. Za 1500 Kčs nazev a symbol zpracoval malíř a vytvarník Ján Vicel z Topolčan. Po roce 1989 přešel pivovar Topvar uspěšnou manažerskou privatizací a stal se jedním z největších vyrobců piva na Slovensku.
zdroj: pivovarytopvar.sk
logo Bazant
zatím nedostupné
Pivovar byl založený 1.listopadu 1964 v Hurbanově, které splňovalo optimalní klimatocké a strategické podminky pro vybudování pivovarnického prumyslu v regionu. Spolu s pivovarem byla v roce 1967 dobudovana i sladovna. Moderní technologie vyroby piva a sladu a vysoká kvalita umožnili v relativně krátkém čase produktem proniknout na světové trhy a stát se zajímavým vyvozním artiklem. V roce 1971 jako první pivovar ve vychodní Evropě začal s využíváním plechovkového balení, které obstalo i v naročných testech v extremních podmínkách jako součást vystroje slovenských horolezců dobvajících osmitisícové vrcholy světa. Pivo si i při velkých teplotních rozdílech zachovalo svoje kvality a nezměněnou chuť. Po roce 1989 se pivovar změnil na akciovou společnost. (pozn. Admin: nyní ve vlastnictví společnosti Heineken Slovensko)
zdroj: heineken.sk