Systéme de Hospodal
1. Jednotky základní:
Metr je vzdálenost, kterou urazí dobrý hospodský s tácem piv při normální hustotě zakouření udržované ventilátory běžného typu za 1 : 299 792 458 sekundy.
Kilogram je hmotnost půllitru piva Radegast 10% včetně uzavření lahve bez papírové etikety násobená při normálním tlaku (120 na 90) a normální teploty (sedmý schod) koeficientem 1,2048193 (přesně).
Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami základních stavů půllitru piva Radegast.
Ampér je stálý pivní proud, který při průchodu jedním velmi krátkým potrubím ze sklepa k pípě vyvolá vznik husté pivní pěny ve výši jedné čtvrtiny světlého piva točeného najednou (tzv. šnitu).
Kelvin je teplota odpovídající 1/280,16-té části termodynamické teploty sedmého schodu.
Kandela je svítivost očí člověka vycházejícího v daném směru z hospody při teplotě tuhnutí DrAtvy za normální pařby.
Mol je látkové množství soustavy, jejíž počet částic je stejny jako počet osob v dobře zásobené hospodě za polární noci.
2. Jednotky doplňkové:
Radian je rovinný úhel, u něhož poměr počtu krýglů v kruhovém oblouku se středem na pípě výčepního pultu o poloměru pípy a počtu osob v hospodě je roven jedné.
Steradian je prostorový úhel určený dosahem letícího krýglu vrženého od pípy ke dveřím typizované hospody.
3. Jednotky odvozené
se vytvářejí podle pravidel dosud platné soustavy SI.
Např.Kilogram na krychlový metr je hustota výchozího polotovaru nutného k výrobě piva (tzv. vody) v okamžiku přípravy mladiny.